top of page

Park-it

Managing bicycle parkings in the public space 

Amsterdam is een stad met meer fietsen dan inwoners. Een groot deel van de fietsen staat op straat. Op veel locaties is het maximaal uitbreiden van de benodigde voorzieningen niet haalbaar vanwege de beperkte openbare ruimte. De vraag is of we voor al deze fietsen parkeervoorzieningen willen realiseren.

 

In het voorjaar van 2018 is in navolging van 2016 het aantal fietsen in de openbare ruimte geteld. In tegenstelling tot de telling in 2016 is in 2018 de hele stad geteld. Deze dataset bevat: de capaciteit van de rekken (huidige parkeervoorziening), het aantal fietsen is geparkeerd in voorziening en het aantal fietsen dat buiten de voorziening is geparkeerd.

 

Doel

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de kans dat een hoge parkeerdruk leidt tot een probleem. Met andere woorden, wat is de kans dat fietsen die buiten de voorzieningen staan geparkeerd belemmerend zijn voor de beloopbaarheid van het voetpad.

Samen met het onderzoek dat Jasper Eustace verricht moet dit Ewald Dijkstra in staat stellen om een calculatie te maken van het aantal fietsparkeerplaatsen dat op straat kan worden gerealiseerd.

Vragen

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen.

Vraag I. Wat is, gezien de parkeerdruk en de ruimte op het voetpad de kans dat buiten de rekken geparkeerde fietsen, leiden tot een probleem?

Vraag II. Waar is mogelijk nog voldoende ruimte voor het plaatsen van fietsparkeervoorzieningen?

Beoogd resultaat

De beantwoording van de vragen gebeurt door middel van een GIS-analyse. Alle informatie is gepresenteerd in kaarten, zodat onmiddellijk kan worden gezien wat er in de dichtstbijzijnde stoepen of in de buurt gebeurt. Dit maakt holistische beslissingen mogelijk, niet alleen op stoepniveau maar ook op niveau van de gehele stad.

 

  • Overzichten behoefte en ruimtegebruik

  •  

  • Oppervlak ingenomen (%) door buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen per sectie. In welke gevallen leidt dat tot problemen? Er wordt één drempelwaarde gegeven.

  • Behoeftekaart: Aantal fietsen dat een plek nodig heeft per sectie. Deze kaart geeft informatie over welke stoepen te weinig capaciteit hebben en waar meer fietsparkeerplekken nodig zijn.

  • Ruimte voor rekken

    • Deze kaart toont op welke stoepen er genoeg ruimte is om meer fietsenrekken te plaatsen, rekening houdend met een kritische breedte voor de beloopbaarheid van het voetpad. Deze Kritische breedte van minimaal 1,8 meter komt uit de Leidraad Voetganger BVC. De standaardbreedte c.q. Diepte van de rekken (2 meter) wordt ook toegevoegd. Deze kaart laat zien in welke secties er zeker geen ruimte is voor extra fietsparkeercapaciteit en secties waar dat in potentie wel mogelijk is.

bike sizes.png
bikes_sizes.png
bottom of page